De ethiek van de communicatie. Op de glijdende schaal tussen overtuigen en manipuleren. Tussen zendergericht en ontvangergericht. Tussen direct en indirect. Tussen anticiperen op mogelijke misverstanden en selectieve omgang met gegevens. Tussen eufemisme en regelrechte onwaarheid.

De ethiek van de overheidscommunicatie. In het spectrum tussen voorlichten en versluieren in ontoegankelijke formulering en presentatie. Tussen wettelijke plicht en oprechte betrokkenheid. Tussen citymarketing en bureaucratie. Tussen u en jij. Tussen cliëntgericht en directief voor uitkeringsgerechtigde.

De ethiek van de bedrijfscommunicatie. Balancerend tussen bedrijfscultuur en marktstrategie. Tussen productkwaliteit en personeelsmanagement. Tussen ondernemingsraad en vakbonden. Tussen samenwerking en persoonlijke targets. Tussen zeggen en doen. Tussen lange en korte termijn. Tussen imago en identiteit.

De ethiek van de didactische communicatie. Op het snijvlak tussen diepgang en simplificatie. Tussen leerdoelen en leereffect. Tussen beeld en tekst. Tussen pupil en leraar. Tussen objectiviteit en stellingname. Tussen paternaliseren en informatie overdragen. Tussen gedragsverandering en kennistoename.

De ethiek van de reclame. Van links naar rechts tussen persuasief en op de hurken. Tussen volwassen en infantiel. Tussen stijlvol en smakeloos. Tussen esthetiek en demografisch profiel. Tussen bruut en verfijnd. Tussen “nieuw!” en open kaart. Tussen slice of life en productkwaliteit.

De keuze is reuze.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *